torsdag den 4. august 2011

Cykeltursskildringens 10 "bud"

Cykeltursskildringen har ikke overraskende stor udbredelse på internettet, hvor der findes et utal af danske og udenlandske hjemmesider og blogs med dagbogsoptegnelser fra kortere eller længere cykelture. I bedste fald er disse virtuelle rejseskildringer underholdende og informative; i værste fald uinteressant læsning, især når man får en mistanke om, at disse sider i virkeligheden blot er en VIP-fest for venner og familie. I dette indlæg vil jeg dog begrænse mig til de trykte cykeltursskildringer og - kun - på dansk.

I Danmark er den trykte cykeltursskildring tilsyneladende et randfænomen at dømme ud fra en søgning af emnet i folkebibliotekernes database. Selv har jeg inden for det seneste halvandet år læst fire sådanne cykeltursskildringer. Det drejer sig om På cykel jorden rundt (1993) af Henrik Pyndt Sørensen, Igors Æblehave (2008) af Bjørn Harvig, Solo (2011) af Nicolai Bangsgaard, samt På to hjul under Sydkorset (2011) af Lars Nielsen. Indbyrdes er de fire titler forskellige i såvel form som indhold, men man støder også på en fællesmængde af træk og temaer, som jeg i 10 ”bud” kortfatter her:       


1) Mødet med den/det fremmed. Dette kan medføre, at hovedpersonen reflekterer over sin egen kulturelle baggrund og (vestlige) livsstil. Ofte bliver hovedpersonen mødt af en stor gæstfrihed af lokalbefolkningen.

2) Ulykken/Uheldet. Det kan være sygdom (ofte maveonde) eller materiel skade på cyklen, der sætter ”helten” ud af spillet for en kortere eller længere periode.

3) Den fysiske udfordring (pga. kuperet terræn, hård vind eller ekstrem varme/kulde).

4) Mere eller mindre deltajerede beskrivelser af cykelruten, herunder angivelse af afstande og oplysninger vedrørende vejnettets forfatning (ofte miserabel, når emnet berøres).

5) Beskrivelser af landskaber og artitektur.

6) Beskrivelser af fremmede sæder/skikke/madkulturer etc.   
        
7) Refleksioner over det at rejse, cykle og befinde sig i et fremmed land. Kan være filosofisk i sin grundtone.

8) Den logistiske udfordring (kan skyldes manglende overnatningsmuligheder i tyndt befolkede egne og mangel på vand).

9) Fotografiske fremstillinger af cykelturen, som typisk er præsenteret i adskilte afsnit.   

10) Kortsektion, som viser cykelruten på et kort (findes ofte som et bilag sidst i bogen).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar